Εν αναμονή συνδρομής ΕΕ και ΝΑΤΟ για τις τουρκικές προκλήσεις