«Πράσινο φως» για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δυτικά της Κέρκυρας

“Ναι” του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παραχώρηση έρευνας και εκμετάλλευσης της “Περιοχής Παραχώρησης 2” στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total
Ανοίγει ο δρόμος για υπογραφή της σύμβασης και κύρωσή της στη Βουλή
Σειρά παίρνει η περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο
Τον προσυμβατικό Έλεγχο, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2», που βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας, από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total, ολοκλήρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση αναφέρει πως «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης».

Έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή.

Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την περιοχή 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, για την οποία έχει αναδειχθεί ως επιλεγείς αιτών η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια.