Η MIG κυρίαρχος και στη θάλασσα – Η μεγάλη εξαγορά

Ένα στρατηγικό deal ήρθε να ταράξει αυγουστιάτικα τις θαλάσσες.

Η ATTICA (Blue Star Ferries) αποφάσισε να εξαγοράσει με την Τράπεζα Πειραιώς και τους και άλλους μετόχους μειοψηφίας συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας Hellenic Seaways, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,30%, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Attica Group θα καταβάλει 30,61 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Γίνεται επίσης γνωστό πως η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Hellenic Seaways έχει ήδη ολοκληρωθεί, διά καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων κανονιστικών και λοιπών αρχών.

Πρόκειται για μιας κρίσιμης σημασίας συμφωνία, αφού, λόγω του τουρισμού, θα υπάρξουν τεράστια οφέλη στον όμιλο από τις συνέργειες.

Μέχρι να έρθουν οι επενδύσεις από το εξωτερικό, ξεκίνησαν οι επενδύσεις από το εσωτερικό. Είναι η ώρα οι ελληνικές επιχειρήσεις να δουν τον νέο επενδυτικό ορίζοντα που ανοίγεται και να τολμήσουν σαν να ήταν ξένοι επενδυτές. Πρώτης τάξης λοιπόν, ελληνικό επιχειρηματικό βήμα!